ELCO plus spol. s r.o.

  O společnosti

  IT dodávky, servis

  WiFi Internet

  WinElco ERP

  WinElco Odbyt

  Elco Industry IS

  Elco Helpdesk

  Reference

  Certifikace

  Aktuality

  Kontakty

  Kde nás najdete Elco Industry IS

   Software Elco Industry IS je určen pro on-line sledování a vyhodnocování výrobních procesů ve firmách se samostatnými výrobními stanovišti nebo výrobními úseky.
Systém automaticky provádí evidenci výrobků, umožňuje plánovat jednotlivé výrobní časy (etapy, kapacity), sleduje a hlásí výpadky výroby a mimotoleranční dění na pracovištích.
Umožňuje automatické hlášení poruchových stavů příslušným osobám (mistr, údržba, zásobování pracovišť, atd.), včetně možnosti zpětného dohledání výrobních dat a evidenci výrobků identifikovaných čárkovými resp. RFID kódy.
Pro potřeby okamžitého sledování plnění výrobních úkolů lze prezentovat skupinová data výroby na velkoplošných zobrazovačích přímo ve výrobě v přehledné grafické simulaci.
Elco Industry IS je primárně určen pro výrobní firmy automobilového průmyslu, po modifikaci je možno SW implementovat v každé výrobní firmě se samostatnými pracovišti nebo výrobními úseky.
Software lze přepínat do více jazykových mutací, automatické čtení údajů na pracovištích lze odvodit i z použitých pneumatických členů například firmy FESTO. Systém je od roku 2013 používán u firmy Grammer CZ s.r.o Tachov.
Vzhledem k rozsáhlosti systému a jeho vnitřních vazeb Vám nabízíme konzultaci a předvedení ve Vaší firmě, případně v našich prostorách při použití relevantních dat. Jednotlivé funkce jsou též popsány v níže uvedeném manuálu.

Zákaznická podpora
- kancelář Planá - 374 798 420
- ing. Klauber - 728 067 042
- ing. Čermák - 602 357 583

  Instalační pokyny
  Popis změn Elco Industry IS
  Manuál Elco Industry IS
  Upgrade Elco Industry IS


Definice směny ...Základní obrazovka na lince ...